O naszej działalności charytatywnej nie musimy się chwalić. Mówimy o tym dlatego, że poprzez nagłaśnianie tej części działań , udaje się nam pozyskać jeszcze więcej dobra w postaci zaangażowania również Państwa firm. I z tego powodu – warto o tym wspomnieć.

Najbardziej angażujemy się w akcje na rzecz pomocy bezdomnym zwierzakom i na ten cel angażowaliśmy się już min. we Wrocławskie pikniki, realizując koncert oraz sesje z udziałem znanych artystów i sportowców z tego miasta w celu promocji adopcji bezdomnych zwierząt. Do tej pory nasze akcje wspierali min. Maciej Zegan, Alicja Janosz, Kacper Duraj, Anna Turska, Patrycjusz Wróblewski, Tomasz Skrzypek, Dj Piotr Wiater, Bartek Batra , Damian Grabowski, Patryk Górecki, Dj Krist Van D, Patrycja Kozyra.

Ostatnio przyłączyłyśmy się również do akcji na rzecz bezdomnych dzieci z Legnickiego domu dziecka zapewniając oprawę artystyczną wydarzenia. Warto pomagać.

Wkrótce podzielimy się z Państwem kolejnym planowanym projektem na rzecz pomocy innym i mamy nadzieję, że znajdą się również firmy chętne, by wesprzeć takie działania.